Rozcieńczalniki

Rozcieńczalniki pozwalają na uzyskanie wymaganej lepkości produktu niezbędnej do danej aplikacji.