Dodaj do porównania

Podkład akrylowy M+M

Podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do pracy w systemie mokro na mokro. Polega on na nanoszeniu lakierów (akrylowych lub bazowych) na powierzchnię nieutwardzonego i nieprzeszlifowanego podkładu. Możliwe to jest dzięki znakomitej rozlewności podkładu, który po naniesieniu ma idealnie gładką powierzchnię. Główną zaletą tego produktu jest skrócenie czasu lakierowania. Przyczepność, właściwości izolujące i antykorozyjne są równie wysokie jak innych naszych podkładów. Podkład ten nanoszony jest cienkimi warstwami, wymaga więc świetnie przygotowanego podłoża, gdyż jego zdolność wypełniania rys jest bardzo mała.

SPECYFIKACJA

2x
3 ÷ 4 bar
Ø 1,2 ÷ 1,4 mm
Aplikacja produktu 3:1:1

PLIKI DO POBRANIA Karta charakterystyki Karta techniczna